Essay

Essay On My Country In Sanskrit

सर्वेभ्यः नमः। अहम् अस्मिन देशे जन्मनि। एषः देशः भारतवर्षः नाम्ना अभिख्यातः अस्ति। भारतस्य सर्वे भूभागाः हिमाचलशृंगालयेषु निर्मिताः सन्ति अत्र सुन्दरः पर्वताः, गन्धर्वसर्वाणि नगराणि, तथा सरण्यस्थलानि दृश्यन्ते।

भारतस्य नगरनामानि विशेषे प्रमुखानि देहली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई इत्यादी आसन्नानि असन्ति। देशस्य राजधानी नगरः नई दिल्ली अस्ति।

भारतस्य समृद्धिः एव विशिष्टा अस्ति। यत्रा विविधाः संस्कृतिः, भाषाः, धर्माः च समाहिताः सन्ति। सर्वेषां भाषानाम् संस्कृतम् अस्ति एव। भारतीया विविधाः भूषणाः च भवन्ति, यत्रा लोकनृत्याः, गीतगानाः च सदा सम्बद्धाः सन्ति।

भारतस्य वन्यजनाः विविधाः विद्यन्ति। अनेके जीवाः सरिसृपाः वन्यजनाः सन्ति। भारतीयः नद्यः अनेकाः विकीर्णाः सन्ति एव। यत्रा गंगा, यमुना, सरस्वती नद्यः प्रमुखाः सन्ति।

भारतस्य इतिहासः गर्वितस्तु अस्ति। यत्रा महान् ऋषीणां, महापुरुषाणां च आशीर्वादेन योजना आसीत्। भारतीया नृपतयः राजा-महाराजाः आसन्नाः सन्ति, यत्रा आक्रमणाणां प्रतिष्ठापने स्वयंसिद्धिः अनुभूता आसीत्।

भारतस्य धर्मः अत्युत्तमः अस्ति। अनेकानि धर्माणि भारते समाहितानि असन्ति। हिन्दूधर्मः, जैनधर्मः, बौद्धधर्मः, सिखधर्मश्च भारते प्रमुखाः धर्माः असन्ति।

भारतस्य भूगोलः विशेषः अद्भुतं अस्ति। अत्र पर्वताः, नद्यः, वन्यजनाः, सागराः इत्यादी अनेके विचित्राणि स्थानानि दृश्यन्ते।

अहम् भारते जन्मितः, भारतं प्रेमितुं योजयामि। भारतस्य सुन्दरता, ऐतिहासिकमहत्त्वश्च मम हृदये सदा वर्तते। भारते सदा एकता एव रहतु, शान्तिरस्तु।

सर्वेभ्यः धन्यवादः।

Facebook Comments
error: Content is protected !!